Neden Biz?

Danışmanlığımızın kurucusu Ali AYDOĞMUŞ doğuştan görme engellidir.
Doğuştan görme engelinden kaynaklı yaşamsal deneyimler, 18 yaşından bu yana çeşitli engelli sivil toplum örgütlerinin kuruluşunda ve yönetim kurullarındaki görevleri esnasında deneyimler, 15 yıllık kamuda çalışma hayatındaki deneyimler, bununla birlikte engellilik alanında gerçekleştirilen panel, seminer, kongre ve katılmış olduğu konferanslarda edindiği bilgiler, deneyimler ışığında aşağıda tespit etmiş olduğu eksiklikleri gidermek adına danışmanlık şirketini kurmuştur.

Son yıllarda ülkemizin kamu ve yerel yönetimlerce sosyal politikalara önem vermesinden kaynaklı olarak çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelere: Anayasanın 10. maddesindeki pozitif ayrımcılık, 5378 nolu engelliler kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikleri örnek olarak verebiliriz. Yasalarda ve yönetmeliklerde kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve kamusal hizmet sağlayan işletmelere engellilerin erişimi ve hizmet alması için bir takım zorunluluklar getirmiştir. Kamusal hizmet üreten; bankalar, oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri, ulaşım hizmeti veren hava ve karayolları gibi hizmet sektörleri yoğunlukta olmak üzere bir çok işletme engellilere hizmet üretmek üzere idari tedbirlerin yanı sıra yeni düzenlemeler yapmaktadır. Bu neden ile engelliler için yatırımlar artmış olup çeşitlilik arz etmektedir. Söz konusu yatırım ve projeler engellilik alanını yeterince bilmeyen kişilerce planlandığından ihtiyacı karşılamayan ürün ve hizmetler ortaya çıkmakta.
Bu da hizmet sağlayan işletmelerin engellilere kusurlu hizmet vermesini sağlamakta, engellileri ve işletmeleri mağdur etmektedir. Ayrıca işletmeleri cezai yaptırımlar ile karşı karşıya bırakmaktadır. Yapılan her bir yatırım işletmelerin sınırlı kaynaklarından olduğu düşünüldüğünde kusurlu bir yatırım sonucunda ülke kaynaklarının heba olmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte yeni pazar arayışı içinde olan firmalar içinde engellilik alanı önemli bir inovatif alan görülmektedir. Yapılan AR-GE çalışmaları doğru yönlendirilemeyip geliştirilen ürünlerin engelliler tarafından talep görmemesi gibi bir durum ortaya çıkmakta bu da iyi niyetli firmaları bu alandan uzaklaştırmaktadır. Ayrıca kent yaşamı içerisinde engellilerin daha fazla yer alması engellilerin bireysel kullanım araçları için ihtiyaçları artmış olup, başka bireye bağlılıktan bağımsızlığa doğru önemli bir anlayış değişikliği ortaya çıktığından, günlük yaşamda yaşamı kolaylaştırıcı ürün desteği ihtiyacı artmakla birlikte, bunların temininde önemli sorunlar yaşanmaktadır.
Ülkemizde sınırlı sayıda da olsa engellilere yönelik ürün geliştiren veya hizmet üreten işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmeler danışmanlık da yapmakta, ancak daha çok danışmanlığı kendi ürünlerini satmaya yönelik gerçekleştirmektedir. Ayrıca yurt genelinde satış gerçekleştirdikleri için satış sonrası hizmetlerinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.
Engellilerle ilgili yasal zorunluluklarını yerine getirmek üzere ürünü ya da hizmeti ilk defa satın alacak olan işletmeler, firmaları yeterince tanımadıkları için anlamsız sorunlarla karşılaşmaktadırlar.
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz sorunları yaşamadan engelli yaşamını kolaylaştırma adına çözüm arıyor iseniz; adres Engelli Yaşam Çözümleri Danışmanlığı.
Yanlış iş yapamayız, çünkü yaptığımızın işin kullanıcıları ben ve dostlarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir