ENGELLİ ERİŞİM UYGULAMALARI

2005 yılında 5378 sayılı engelliler kanunu çıkartılmıştır. Kanunun geçici 2.- 3. Maddeleri erişilebilirlikle ilgili hususları düzenlemektedir. İlgili maddelerin yürütülmesi için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir. Şimdi kurumun web sitesinden aldığımız erişilebilirlik tanımına bir bakalım.

“Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’nin tanımlar başlıklı 4. Maddesinin.B. fıkrası Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını, tanımlamaktadır.

Peki biz bu gün engellilerin yukarıdaki tanıma uygun yaşadığını iddia ediyor muyuz?

Şüphesiz 2005 yılından bu yana erişilebilirlik adına önemli çalışmalar yapılmıştır. Erişilebilirliğe ilişkin TSE standartları belirlendi ve standartlar yasal zorunluluk haline getirildi. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları kuruldu. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları oluşturuldu. Bunun ile birlikte illerde valilik bünyesinde oluşturulan komisyonlar denetimlere başladılar. Komisyonlar sınırlı sayıda olsa da ceza kestiler.

Bu süreçte erişilebilirlik sektörü oluştu. Engelli erişimi yapmak için yeterlilik aranmadığı için işe yaramaz hissedilebilir yüzeyler yollara döşendi. Görme engellilerin güvenli yürümesi düşünülür iken, kaldırımlarda tehlikeli bir plastikler oldu. Engelliye uygun olmayan WC’ler ve bavulun bile çıkamayacağı rampalar yapıldı.

Son yıllarda bu işi yapan firmalar bu işin bilincine varmaya başladı. Bunun ile birlikte erişilebilirlik işlerini yaptırması gereken kuruluşlarda belirli tecrübeler edinmeye başladılar.

Engelli erişim işi ihmal edilmemesi gereken iştir. Yapılmayan erişebilirlik uygulaması sonucunda oradan hizmet alması gereken engelli bireyin hizmeti alamayacağı anlamına gelmektedir. Yani erişilebilirlik işlerinin geciktirilmesi engellilerin haklarının kullandırılmaması anlamına gelmektedir.

Biz Engelli Yaşam Çözümleri Danışmanlığı olarak, erişilebilirliği, bir insan hakkı olarak görüyoruz. Engelli Yaşam Çözümleri Danışmanlığı erişilebilirlik işlerini, ilgili standartlar doğrultusunda yaparak; engellilerin yaşamlarını insan hakları çerçevesinde sürdürmeleri için insan onuruna yakışır yaşamak için fırsat olduğu bilinci ile yapmaktayız. Yaptığımız işin önemini biliyoruz. Çünkü şirketimizi engellilerin yaşam standartını yükseltmek için kurduk. Ne eksik ne fazla erişilebilirlik uygulamalarını gerektiği kadar yapıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir